ID-märkning av katter

Från och med 2023 är det lag på att alla katter ska vara Id märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Vi hjälper dig gärna med Id märkning, själva registreringen gör du själv på

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/kattregistret—registrera-katt

Boka tid!

Via online-bokningen kan du boka tid för kloklipppning, stygntagning eller enbart vaccination: