ID-märkning av katter

Från och med 2023 är det lag på att alla katter ska vara Id märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Vi hjälper dig gärna med Id märkning, själva registreringen gör du själv på

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/kattregistret—registrera-katt