Tjänster

Hos Veterinären i Vallentuna erbjuder vi ett brett spektrum av veterinära tjänster, vi har god kompetens inom både medicin, kirurgi, ultraljud, röntgen och tandvård.

Här utförs bland annat utredningar av klåda och andra medicinska problem, hjärtultraljud av specialist, höftledsröntgen, hältutredningar med mera. Vi har även ett genuint intresse av beteendeproblem, foderproblematik och vill ta ett helhetsgrepp om patienten.

Vi har eget lab, digitalröntgen, tandröntgen, ultraljud, operationssal med modern utrustning och vi samarbetar med några av Europas modernaste laboratorier för att få snabba provresultat. Vi erbjuder hembesök vid till exempel besiktningar av valpkullar, avlivningar och undersökningar av klinikrädda djur.

För priser på undersökningar, behandlingar, hembesök, jourbesök mm vänligen kontakta oss.