Jerker Kihlström
Medicinsk chef, Leg. Veterinär  

Emelie Von Der Burg
Leg. Veterinär, föräldraledig

Linnéa Wahlqvist
Leg. Veterinär

Lennart Nilsfors
Konsulterande ultraljudsspecialist med specialkunskaper i hjärtdiagnostik och avelskontroller 

Kajsa Kihlström
Klinikchef, Djurvårdare nivå 3

Miriam Oksanen

Miriam Oksanen
Leg. Djursjukskötare

Camilla Ljung
Leg. Djursjukskötare

Karin Wolgast Fürst

Karin Wolgast Fürst
Leg. Djursjukskötare

Liselotte Björk
Receptionist

Caroline Danielsson
Receptionist