Jerker Kihlström
Medicinsk chef, Leg. Veterinär  

Rebecka Nillson
Leg. Djursjukskötare

Kajsa Kihlström
Klinikchef, Djurvårdare nivå 3

Camilla Ljung
Leg. Djursjukskötare

Liselotte Björk
Receptionist

Johanna Pettersson

Johanna Pettersson
Djurvårdare

Alexander Stayennyy
Leg. Veterinär

Ahood Fadhel Leg. veterinär

Lennart Nilsfors
Konsulterande ultraljudsspecialist med specialkunskaper i hjärtdiagnostik och avelskontroller